Tammy Tippit Photography | Basketball

2012 Varsity BasketballIMS GirlsIMS BoysHigh School Girls taken 12-6IMS Girls 7thIMS Boys 7thIMS Girls 8thIMS Boys 8thGirls Area GameGirls Regional GameHigh School Boys taken 1-13Action JV Boys